خانه درباره ما محصولات خدمات ارتباط با ما EN
             کلیه شیلنگ های تولیدی کارخانه شفق، در متراژ ، رنگ و ثبت مارک مورد نظر مصرف کنندگان تولید میگردد.


شيلنگ دو لايه 10


قطر داخل :   MM 10

BP مقاومت :   BAR 90

WP مقاومت :   BAR 40

نوع كاربرد :  هوای فشرده


----------------------------------------------------

شيلنگ دو لايه 2/1


قطر داخل :   MM 12

BP مقاومت :   BAR 65

WP مقاومت :   BAR 40

نوع كاربرد :  هوای فشرده و غیره


----------------------------------------------------

شيلنگ دو لايه 4/1


قطر داخل :   MM 14

BP مقاومت :   BAR 60

WP مقاومت :   BAR 20

نوع كاربرد :  هوای فشرده و غیره


----------------------------------------------------

شيلنگ دو لايه 8/5


قطر داخل :   MM 16

BP مقاومت :   BAR 80

WP مقاومت :   BAR 300

نوع كاربرد :  هوای فشرده - آتش نشانی


----------------------------------------------------

شيلنگ دو لايه 4/3


قطر داخل :   MM 18

BP مقاومت :   BAR 65

WP مقاومت :   BAR 20

نوع كاربرد :  هوای فشرده - آتش نشانی


----------------------------------------------------

شيلنگ دو لايه 1 اینچ


قطر داخل :   MM 24

BP مقاومت :   BAR 60

WP مقاومت :   BAR 15

نوع كاربرد :  هوای فشرده - آتش نشانی


 

----------------------------------------------------

شيلنگ دو لايه 1 اینچ 20x2


قطر داخل :   MM 24

BP مقاومت :   BAR 60

WP مقاومت :   BAR 20

نوع كاربرد :  هوای فشرده - آتش نشانی


----------------------------------------------------

شيلنگ دو لايه 4/1 1


قطر داخل :   MM 31

BP مقاومت :   BAR 35

WP مقاومت :   BAR 10

نوع كاربرد :  هوای فشرده -انتقال آب


----------------------------------------------------

شيلنگ دو لايه2/1 1


قطر داخل :   MM 37

BP مقاومت :   BAR 25

WP مقاومت :   BAR 7

نوع كاربرد :  هوای فشرده -انتقال آب


----------------------------------------------------

شيلنگ دو لايه 2 اینچ


قطر داخل :   MM 50

BP مقاومت :   BAR 25

WP مقاومت :   BAR 7

نوع كاربرد :  هوای فشرده -انتقال آب


----------------------------------------------------

...بازگشت

 
 
 
  | | | |  

Copyright © 2006 - 2020 Shafagh Company * Designed by Faranegar CO.