خانه درباره ما محصولات خدمات ارتباط با ما EN
             کلیه شیلنگ های تولیدی کارخانه شفق، در متراژ ، رنگ و ثبت مارک مورد نظر مصرف کنندگان تولید میگردد.


شيلنگ يك لايه 2/1


قطر داخل :   MM 12

BP مقاومت :   BAR 35

WP مقاومت :   BAR 15

نوع كاربرد :  هوای فشرده


----------------------------------------------------

شيلنگ يك لايه 4/1


قطر داخل :   MM 14

BP مقاومت :   BAR 30

WP مقاومت :   BAR 10

نوع كاربرد :  هوای فشرده


----------------------------------------------------

شيلنگ يك لايه 8/5


قطر داخل :   MM 16

BP مقاومت :   BAR 30

WP مقاومت :   BAR 10

نوع كاربرد :  شيلنگ بخاری


----------------------------------------------------

شيلنگ يك لايه 4/3


قطر داخل :   MM 18

BP مقاومت :   BAR40

WP مقاومت :   BAR 10

نوع كاربرد :  هوای فشرده - آتش نشانی


----------------------------------------------------

شيلنگ يك لايه 1 اینچ


قطر داخل :   MM 24

BP مقاومت :   BAR 30

WP مقاومت :   BAR 7

نوع كاربرد :  هوای فشرده - آتش نشانی


----------------------------------------------------

شيلنگ يك لايه 4/1 1


قطر داخل :   MM 31

BP مقاومت :   BAR 20

WP مقاومت :   BAR 7

نوع كاربرد :  هوای فشرده -انتقال آب


----------------------------------------------------

شيلنگ يك لايه 2/1 1


قطر داخل :   MM 37

BP مقاومت :   BAR 15

WP مقاومت :   BAR 5

نوع كاربرد :  هوای فشرده -انتقال آب


----------------------------------------------------

شيلنگ يك لايه 2 اینچ


قطر داخل :   MM 50

BP مقاومت :   BAR15

WP مقاومت :   BAR 5

نوع كاربرد :  هوای فشرده -انتقال آب


----------------------------------------------------

...بازگشت

 
 
 
  | | | |  

Copyright © 2006 - 2020 Shafagh Company * Designed by Faranegar CO.